ใช้บทเรียนนี้เพื่อนำแนวคิดที่จำเป็นสำหรับการต้อนรับสมาชิกใหม่ของชุมชนไปใช้เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกได้รับการต้อนรับ