ใช้บทเรียนนี้เพื่อนำแนวคิดที่จำเป็นต่อการส่งเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกไปใช้และใช้เทคนิคด้านการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้บทสนทนาในชุมชนของคุณดำเนินไปอย่างไม่ขาดสาย