ใช้บทเรียนนี้เพื่อทำการตัดสินใจที่จำเป็นในการจัดการและแก้ไขวิกฤตและความขัดแย้งในชุมชนของคุณ