Facebook pixel là một đoạn mã được đặt trên trang web của bạn. Qua đó, bạn có thể đo lường kết quả quảng cáo, tối ưu hóa chiến dịch để có được nhiều hành động mình quan tâm nhất với chi phí thấp nhất và tạo đối tượng có thể dùng để nhắm mục tiêu quảng cáo hiệu quả hơn. Qua khóa học này, chúng ta sẽ nghiên cứu cách pixel hoạt động để hỗ trợ bạn tiếp cận đối tượng quan trọng nhất với mình. Chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và cài đặt pixel, cách sử dụng pixel để nắm rõ những hành động mọi người thực hiện trên trang web, cũng như tạo đối tượng tùy chỉnh.