พิกเซลของ Facebook คือโค้ดที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยให้คุณวัดผลลัพธ์ของโฆษณา ปรับแคมเปญให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้คุณได้รับการดำเนินการที่คุณสนใจมากที่สุดด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุด และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโฆษณาได้ ในหลักสูตรนี้ เราจะดูว่าพิกเซลทำงานเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อคุณมากที่สุดได้อย่างไร เราจะศึกษาวิธีสร้างและติดตั้งพิกเซล วิธีใช้พิกเซลเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่ผู้คนดำเนินการบนเว็บไซต์ของคุณและวิธีสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง