เรียนรู้วิธีใช้พิกเซลของ Facebook เพื่อติดตามการดำเนินการของลูกค้าและปรับกลยุทธ์การลงโฆษณาให้เหมาะสม