Tìm hiểu cách dùng Facebook pixel để theo dõi hành động của khách hàng và tối ưu hóa chiến lược quảng cáo.